Who We Are

welcome visit our workshops

Phật Sơn Forme Công nghệ sinh học Công ty TNHH. products are based on the " an toàn hơn,sửa chữa hơn,more moisturizing”quality pursuit and a highly responsible attitude to the user.We use 100 % của các thành phần sinh thái ban đầu là trong nghiên cứu và phát triển công nghệ, công thức nguyên liệu, giám sát chất lượng, beauty repair effect and other aspects of systematic research checks in order to improve the product's technical content and beauty repair efficacy.
Môi | Eye Cream| Mặt nạ |L otion | Kem thoa mặt | Essential Oil OEM / ODM, Bán sỉ - Phật Sơn Công ty Công nghệ sinh học Forme, TNHH
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP